Artikler - Linkledet i Torino – eldre enn mange tror

– nyere forskning viser at kledet kan være fra tiden da Jesus døde

Av Svein Woje

 

Karbondatering

Det ble foretatt en karbondatering av linkledet i 1988. 

Den gang viste resultatene at kledet kunne tidfestes til middelalderen. Men det viste seg at karbondateringen den gang var basert på en bit av kledet som stammet fra en reparasjon i middelalderen. Forskerne ble oppmerksomme på feilen og korrigerte denne, da de oppdaget at stoffet som ble testet var en bit stoff som var farget og påsydd i middelalderen for å dekke en skade på kledet.

Bomull, søm og vanilin

En observasjon var at kledet var reparert med bomull, et stoff som ikke var i bruk før rundt 1350. Tekstilhistorikere har funnet at sømmen i linkledet er helt lik den som finnes i stoffer fra Masada ved Dødehavet. Disse tekstilene er fra første århundre e.Kr. En annen spennende oppdagelse var mangel på vanillin i kledet. Vanillin lages av stoffet lignin, som finnes i lin. Men mengden av vanillin synker med årene, og ut fra det kan man måle alderen på tekstiler.

Det viste seg at vanillin bare fantes i bitene som ble brukt til å reparere linkledet og ikke i det opprinnelige stoffet. Forskerne mener nå at det berømte kledet kan være så gammelt at det godt kunne vært brukt da Jesus ble tatt ned fra korset.

pollen

Forskere har også fokusert på funn av pollen på linkledet. Pollenet stammer fra flere planter som har vokst i Palestina. Det er funnet pollen i kledet fra bortimot halvt hundre slags blomster. Gjennom disse kan man følge kledets historie bakover fra Torino, Sør Frankrike, via Tyrkia, helt til Jerusalem. Det er funnet 48 ulike slag pollenkorn. En del arter kunne ikke lokaliseres til floraen i Frankrike og Italia. De fleste plantene som var sporet, vokste i Jerusalem. Kledet kunne engang hatt sitt opphav der. Også en professor i botanikk ved det Hebraiske Universitet i Jerusalem støtter teorien. Avinoam Danin er en anerkjent autoritet på floraen i Israel. Han påviser avtrykk av blomster mot stoffet fra mannen som ble dekket av kledet. Vårblomster fra Jerusalem. Sammen med spor av en tornebusk.

Forskningen og diskusjonen rundt linkledet pågår fremdeles med stort engasjement og er mer utførlig behandlet i e-boka ”Jesus døde ikke på korset”. Borglund Forlag 2012.