Artikler - Thomasevangeliet, feminisme og syndebukker

Av Svein Woje

 

Det er hyggelig å være i diskusjon med Skarsaune igjen. Sist var for omtrent et halvt år siden i Vårt Land. Jeg hadde faktisk ventet av en professor at debatten skulle gå på et saklig nivå der man ikke karakteriserer motparten verken som det ene eller andre.

Jeg ønsket i min artikkel 12.04.06 å fremheve Jesu positive og inkluderende holdning til kvinner generelt. Vi vet jo at han hadde mange kvinnelige disipler, at Jesus ikke gjorde forskjell på menn og kvinner. Vi vet også at Maria Magdalena ble kalt ”Apostlenes apostel” ut fra sin rolle i Det Nye Testamentet. Fra nye skrifter som er funnet, omtales hun som Jesu ledsager og disippel. Denne kvinnen ble tydeligvis farlig for den manndominerte kirken. Derfor ble hun stemplet som skjøge og besatt. Spørsmålet er videre: Hvor ble det av kvinnene generelt i kirkens tradisjon? Hvorfor ble de som verken svek eller fornektet Jesus slik de mannlige disiplene gjorde, brakt til taushet? Det er mitt anliggende. Kvinner har alltid representert en trussel i religionen. Ikke bare i kristendommen.

Skarsaune er religionshistoriker og bruker Lukas og siste utsagn i Thomasevangeliet som begrunnelse for sine påstander om kvinner og kristendom. Lukas var følgesvenn med Paulus. Paulus kjente ikke Jesus og han var som Lukas ikke med i den første Jesusbevegelsen. Paulus postulerer i Galaterbrevet kap.1 ”sitt evangelium” som han bygger på en åpenbaring.(!)

Det interessante er at det er Paulus og Lukas som mest blir brukt i dagens debatt om undertrykking av kvinner og homofile, ikke ord av Jesus.

I Thomasevangeliet bruker Skarsaune siste utsagn i Thomasevangeliet som av svært mange forskere blir sett på som en senere tilføyelse.

Det er en historisk kjensgjerning at kvinner har blitt undertrykt gjennom århundrene. Kvinner i Norge fikk stemmerett i 1913 – under sterk motstand fra kirkelig hold. I mange land i Europa fikk kvinner stemmerett først på slutten av 1900-tallet. Det gjelder både protestantiske og katolske kvinner. Skal debatten fortsette, bør man forsøke å se på hvorfor kvinnene er holdt slik tilbake opp gjennom århundrene, til tross for den sterke posisjon de hadde i den første Jesusbevegelsen. Vi kristne bør gå stille i kirkedørene og stille oss atskillige nye og kritiske spørsmål.