Artikler - Thomasevangeliet

Av Kari Klepp og Svein Woje

 

I Vårt Land 8. november 2005 har professor Oskar Skarsaune et svar til vårt innlegg 1.november. Det gjelder i hovedsak dateringen av Thomasevangeliet
Først en takk til Skarsaune som holder debatten om Thomasevangeliet varm. Det er fortjent etter nesten 1700 år i sanden. Da vi utgav boken Thomasevangeliet i år 2000, var hensikten å gjøre dette unike evangeliet og smakebiter av den nyeste forskningen rundt det kjent for et norsk publikum. Gjennom litteraturlisten kunne de som ville vite mer, lese videre.

Datering av Thomasevangeliet:

Robert W. Funk m.fl. The Five Gospel (1997) er en dokumentasjon til over 100 forskere fra forskjellige universiteter I USA. De oversatte fra og analyserte de tidligste skriftene til evangeliene i NT, samt Thomasevangeliet for å komme så nært som mulig det Jesus virkelig hadde sagt. Vi har brukt deres datering.
Professor Skarsaune ber om sidehenvisning. Det gjør vi gjerne. Hvis han slår opp på side 474, får han følgende opplysning: Thomasevangeliet i sin nåværende form dateres til år 100 selv om en tidligere versjon stammer fra så tidlig som 50-60. e.Kr. Der slås det også fast at spesialister på Urevangeliet Q og Thomasevangeliet finner at Thomasevangeliet er en uavhengig kilde, og at deler av Thomas kan være like gammel som Q (altså fellesstoffet Mt-Luk, der de er uavhengig av Mk). For å presisere og sitere fra The five Gospels, s. 474: ”Thomas probably assumed its present form by 100 a. Chr., although an earlier edition may have originated as early as 50-60 a. Chr.” Forskergruppen slår også fast at Thomasevangeliet ikke har sin opprinnelse i Q, men er et uavhengig utsagnsevangelium, der deler av det kan være så gammelt som Q. (altså ca år 50) 

konklusjon:

Vi har gitt en detaljert begrunnelse for kildebruken vår. Dersom andre mener de har en bedre datering¸ ønsker vi den velkommen. Men vi synes denne debatten om dateringen av Thomasevangeliet, fjerner diskusjonen fra det den egentlig bør handle om: Innholdet i Thomasevangeliet og hvorfor det ikke kan være med i et utvidet bilde av Jesus i den kristne lære når det nå først er funnet.

De originale håndskrifter til NT er gått tapt.

Vi har bare avskrifter fra 4. århundre, fragmenter fra 3. århundre. (L. Bergmanns kirkehistorie s. 89, bekreftet av The Five Gospels.)

det femte evangelium

Thomasevangeliet blir regnet som ”Det femte evangelium” av forskerne bak The five Gospels. Det er verd å merke seg. Også fordi Thomas er et evangelium for vår tid. Det vesentlige ved Thomas er visdomsordene, bildet av Jesus som filosof. Om tar utsagn nr.3: ”Riket er inne i dere og utenfor dere. Når dere kjenner dere selv, skal dere bli kjent og dere skal vite at dere er barn av den levende Far. Men om dere ikke kjenner dere selv, da er dere i fattigdom og dere er fattigdommen.”
Her er vi ved kjernen i Thomasevangeliet: Vi skal søke Gud i oss selv. Erkjennelse og visdom er vesentlig for å finne Gud som det dypeste i oss. Kanskje er dette en tidlig kristen eksistensialisme som måtte leve så lenge i sanden før vi var modne til å møte den.